Wysyłka gratis
powyżej 300zł
Gwarancja
12 miesięcy
14 dni
Na zwrot
Wysyłka
w 24h
Profesjonalna
obsługa
100% produkty
oryginalne

W związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 roku, zaczyna obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), przedstawiamy dokument informujący o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę FHU HALPOR TOMASZ HALA, PAWEŁ PORĘBSKI S.C., która zarządza stroną www.brakeparts.pl

W dokumencie tym znajdą Państwo również szczegóły dotyczące przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Pragniemy przypomnieć, iż wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.


I. W skrócie o RODO
1) Co to jest RODO? Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
2) Jaki jest cel RODO? Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
3) Od kiedy stosujemy RODO? Od 25.05.2018.
4) Co znajduje się w poniższym dokumencie? Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.
5) Czy należy kontaktować się z nami? Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z poniższą treścią.

II. Jak przetwarzamy dane osobowe?
Firma FHU HALPOR TOMASZ HALA, PAWEŁ PORĘBSKI s.c. w świetle przepisów prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy, za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

III. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
- wystawianie i przechowywanie faktur
- wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych
- udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami
3) marketingu, czyli wysyłania informacji o naszej ofercie

IV. Które dane należy nam podać?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy. Dane, które zbieramy:
1) imię i nazwisko
2) numer telefonu kontaktowego (potrzebny do bieżącego kontaktu)
3) adres email (potrzebny do bieżącego kontaktu)
4) adres dostawy
5) Nr NIP (w celu wystawienia FV)
6) Nazwy firmy (w celu wystawienia FV)

V. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane, czyli:
1) firmie kurierskiej UPS
2) firmie kurierskiej InPost
3) firmie kurierskiej apaczka.pl
4) obsłudze księgowej


VI. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe będą nie będą przekazywane podmiotom po za obszar UE.

VII. Przysługujące Państwu uprawnienia
1) sprostowanie (poprawienie) danych
2) usunięcie danych umieszczonych w naszej bazie danych
3) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek poprzez wysłanie do nas maila na adres [email protected]. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

VIII. Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

IX. Kontakt i informacje
Nasze dane kontaktowe:
FHU HALPOR TOMASZ HALA, PAWEŁ PORĘBSKI s.c.
Paweł Porębski
Tomasz Hala
ul. Ojcowska 9
31-344 Kraków

NIP:6772368654
tel: 880-091-933

email: [email protected]